Produkter

Våra produkter

Våra produkter som vi monterar kommer från någon av våra samarbetspartners:

Icopal – www.icopal.se
Vår uppgift är att bidra till säkra och hållbara hus med bästa totalekonomi. Och det vill vi göra bättre än någon annan. Som marknadsledande, internationell koncern erbjuder Icopal byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. Vi tillverkar och marknadsför såväl nydanande som beprövade produkter för svenska förhållanden. Våra lösningar präglas av helhetssyn och kvalitetstänkande i alla led. Det betyder maximal trygghet för alla parter; för dig som planerar, bygger, äger
eller brukar byggnaden.

Protan – www.protan.se
Protan AB är ett helägt dotterbolag som ingår i Protankoncernen och saluför egen-producerade tätskikt till auktoriserade entreprenörer på den svenska marknaden. Protan tak- och membransystem är utvecklade för nordisk förhållanden. Traditionellt används Protan takdukar på låglutande och horisontella tak där kravet på styrka, täthet och åldringsbeständighet är stort.

Paroc – www.paroc.se

Milles Teknikplast – www.milletech.se

Ansvar och garanti

Oavsett vad du väljer för typ av tätskikt så omfattas det av heltäckande garantiförsäkring. Produkterna är noga utvalda av oss och är världsledande inom branschen. Läs mer om olika garantier nedan:

Tätskiktsgarantier – www.tg-norden.se

Protan Takgaranti – http://www.protan.se/produkter/tak/garantier/pages/default.aspx

TIB Auktorisation- www.tib.se