Listtäckning, Tjärhovet

År: 2009
Beställare: Byggnadsfirma Ivar Glebe AB